Uslovi i odredbe

bannerAbout

Uslovi i odredbe

Ovaj ugovor sadrži odredbe i uslove za upotrebu WELLDONE ELECTRONICS LTD. Internet stranica. Kako se koristi u ovom sporazumu: (i) "mi", "mi" ili "naš" odnosi se na WELLDONE ELECTRONICS LTD .; (ii) "vi" ili "vaš" odnosi se na pojedinca ili entitet koji koristi "internetsku stranicu"; (iii) "internetska stranica" odnosi se na sve stranice koje se mogu vidjeti (uključujući zaglavlja stranica, prilagođenu grafiku, ikone dugmeta, veze i tekst) , osnovni programski kod i prateće usluge i dokumentacija ove web lokacije, i (iv) "Partner" se odnosi na nezavisni entitet s kojim je WELLDONE ELECTRONICS LTD. kreirao verziju ove Internet stranice ili kojeg je WELLDONE ELECTRONICS LTD. da se povežete na ovu internetsku stranicu ili s kojom WELLDONE ELECTRONICS LTD. ima zajednički marketinški odnos. Pristupanjem, pregledavanjem i / ili korištenjem ove internetske stranice potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i pristali na to da vas obvezuju ovi uvjeti i uslove i poštuju sve važeće zakone i propise.
 

1. Vlasnik licence za upotrebu

Dajemo vam ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, opozivu licencu za korišćenje Internet stranice samo za upravljanje vašim postupkom kupovine, uključujući pregled, traženje, odobravanje i naručivanje proizvoda za sebe ili u ime vaše kompanije. Kao korisnik licence za Internet stranicu, ne možete iznajmiti, iznajmiti, odobriti sigurnosni interes ili na bilo koji drugi način prenijeti bilo koja prava koja imate u vezi s korištenjem ove Internet stranice. Dalje, niste ovlašćeni da preprodajete usluge upravljanja i obrade kupovine ove Internet stranice.
 

2. Nema garancije / odricanja odgovornosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri ne garantiraju da će vaša upotreba Internet stranice biti neprekinuta, da će se isporučivati ​​poruke ili zahtjevi ili da će rad Internet stranice biti bez grešaka ili siguran. Pored toga, sigurnosni mehanizmi koje provodi WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri mogu imati urođena ograničenja, a vi sami morate utvrditi da Internet stranica u dovoljnoj mjeri ispunjava vaše zahtjeve. WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri nisu odgovorni za vaše podatke bez obzira borave li na našim ili vašim serverima.
Bit ćete odgovorni za svu upotrebu svog računa i održavanje povjerljivosti lozinke i podataka. Obeshrabrujemo vaše dijeljenje lozinke i broja računa s bilo kim; svako takvo dijeljenje bit će u potpunosti na vaš vlastiti rizik. U skladu s tim, trebali biste odabrati jedinstvenu, ne očiglednu lozinku i često mijenjati lozinke.
WELLDONE ELECTRONICS LTD. Internet stranica i njen sadržaj pružaju se "takvi kakvi jesu" i WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri ne daju nikakve izjave ili jamstva bilo koje vrste u vezi s ovom web lokacijom, njenim sadržajem ili bilo kojim proizvodom. WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri ovime izričito odriču sva jamstva, bilo izričita ili implicirana, u pogledu prodajnosti, podobnosti za određenu svrhu ili nekršenja. Izjava o odricanju odgovornosti kompanije WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri ni na koji način ne utječu na garanciju proizvođača, ako postoji, koja će vam biti proslijeđena. WELLDONE ELECTRONICS LTD., Njegovi partneri, dobavljači i preprodavci neće biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog izgubljenog prihoda, izgubljene dobiti, prekida poslovanja, izgubljenih informacija ili podaci, prekidi rada računara i slično) ili troškovi nabavke zamjenske robe ili usluga koji proizlaze iz ili su povezani sa upotrebom proizvoda ili upotrebom ili nemogućnošću korištenja ove Internet stranice, čak i ako je WELLDONE ELECTRONICS LTD. i / ili njegovi partneri će biti obaviješteni o mogućnosti takve štete ili za bilo koji zahtjev bilo koje druge strane. WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri ne zastupaju niti garantuju da su informacije na ovom Internet mjestu tačne, potpune ili aktuelne. Ova ograničenja će preživjeti svaki raskid ovog sporazuma.
 

3. Naslov

Sva vlasnička prava, prava vlasništva i prava intelektualnog vlasništva na Internet stranici ostaju u WELLDONE ELECTRONICS LTD., Njegovim partnerima i / ili dobavljačima. Zakoni i ugovori o autorskim pravima štite ovu Internet stranicu i na njoj nećete uklanjati nikakve napomene ili oznake o vlasništvu. Korištenjem ove Internet stranice nikakva prava intelektualnog vlasništva neće se prenijeti na vas.
 

4. Nadogradnje

WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri zadržavaju pravo da ažuriraju i nadograđuju Internet stranicu po vlastitom nahođenju bez prethodnog obavještavanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, promjenu funkcionalnosti, korisničkog sučelja, procedura, dokumentacije ili bilo kojeg od odredbi i uvjeta ovog Ugovora. WELLDONE ELECTRONICS LTD. dalje zadržava pravo da izmijeni bilo koji od ovdje sadržanih uvjeta i pravila objavljivanjem na internetskoj stranici. Ako vam je bilo kakvo ažuriranje, nadogradnja ili modifikacija neprihvatljivo, jedini način na koji želite prekinuti upotrebu Internet stranice. Vaša nastavak korištenja Internet stranice nakon svake promjene na našoj web stranici ili objavljivanja novog sporazuma na našoj web stranici predstavljat će obavezujući pristanak na promjenu.
 

5. Zabrana modifikacije

Prema prethodnoj licenci, zabranjeno vam je modifikovanje, prevođenje, prekompajliranje, rastavljanje ili reverzni inženjering ili pokušaj drugog izvođenja izvornog koda za rad Internet stranice ili stvaranje izvedenih WELLDONE ELECTRONICS LTD. na osnovu Internet stranice ili njenih dijelova. U svrhe ovog Ugovora, "obrnuti inženjering" znači ispitivanje ili analizu softvera Internet stranice radi utvrđivanja njegovog izvornog koda, strukture, organizacije, internog dizajna, algoritama ili uređaja za šifriranje.
 

6. Raskid

Ova licenca prestaje automatski nakon što vas obavijestimo ako se ne pridržavate ovdje opisanih uvjeta i odredbi. WELLDONE ELECTRONICS LTD. ima pravo ukinuti licencu bilo kojem korisniku u bilo koje vrijeme iz bilo kog razloga ili bez njega. Takav raskid može se temeljiti isključivo na diskreciji WELLDONE ELECTRONICS LTD. i / ili njegovi partneri.
 

7. Ostale izjave o odricanju odgovornosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri neće biti odgovorni ili odgovorni za vas zbog bilo kakvog kašnjenja ili neuspjeha u radu prema ovom Ugovoru ako je takvo kašnjenje ili neuspjeh rezultat požara, eksplozije, radnog spora, zemljotresa, udesa ili nesreće, nedostatka ili neuspjeha u transportnim objektima i / ili usluge, nedostatak ili neuspjeh telekomunikacijskih objekata i / ili usluga, uključujući internetske usluge, epidemiju, poplavu, sušu ili zbog rata, revolucije, građanskog meteža, blokade ili embarga, Božjeg čina, bilo kakve nemogućnosti da se dobije potrebna dozvola, dozvola ili autorizacija, ili bilo kojim zakonom, proglasom, uredbom, uredbom, zahtjevom ili zahtjevom bilo koje vlade ili bilo kojim drugim razlogom, bilo sličnim ili sličnim onima koji su nabrojani, izvan razumne kontrole WELLDONE ELECTRONICS LTD. i njegovi partneri.
Ovaj sporazum predstavlja cjeloviti sporazum u vezi s ovom licencom i može se izmijeniti i dopuni samo pismenim amandmanom koji su izvršile obje strane.
Ako se smatra da je bilo koja odredba ovog Sporazuma neprovediva, takva će se odredba reformirati samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da se izvrši.
Izjavljujete i jamčite da ste, kao pojedinac koji se elektronički slaže sa uslovima ovog Ugovora, ovlašteni i ovlašteni da pristanete na ovaj Ugovor u svoje ime i bilo koje organizacije koju navodno predstavljate.